Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Huvudkontor

Omsättning:

25-30 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Kompetent och kunnigt företag inom psykosocialt behandlingsarbete

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla en verksamhet inom psykosocialt behandlingsarbete för ungdomar mellan 13-21 år i form av olika placeringsformer såsom HVB, träningslägenheter, stödboende, förstärkt konsulentstödd familjehemsvård samt öppenvård. Bolaget har mer än 20 års erfarenhet av psyko-socialt arbete.

Verksamhet

Bolaget erbjuder olika typer av placeringsformer såsom HVB, träningslägenheter, stödboende, förstärkt konsulentstödd familjehemsvård samt öppenvård. Bolaget utför verksamheten på uppdrag av kommuner runt om i länet och har tillstånd enligt SOL och LVU att bedriva verksamheterna. Bolaget har i dagsläget totalt ca 20-25 anställda medarbetare med erforderlig utbildning och erfarenheter. Totalt har Bolaget möjlighet till ca 30 ungdomar i olika placeringsformer. Bolaget tillsynas precis som alla liknande verksamheter en gång om året planerat och en gång om året oanmält.

Tillstånd

Bolaget arbetar med SoL och LVU och har tillstånd för: Öppenvård 13-18 år, Stödboende 16-20 år, HVB 15-21 år, Familjehemsvård

Fastigheter

Fastigheterna ägs av ett systerföretag till Bolaget och samtliga fastigheter kommer att ingå som en del av försäljningen.

Ekonomisk information

Bolagets omsättning har för de senaste redovisade verksamhetsåren uppgått till mellan ca 25-30 mkr med god lönsamhet.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har lång erfarenhet inom psykosocialt behandlingsarbete.
  • Det finns hög kompetens och utbildningsnivå inom personalgruppen.
  • Samtliga verksamheter har tillstånd och ramavtal.

Ditt team