Bransch:

Handel

Region:

Väst

Omsättning:

64 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Jordnära “Järnhandel” / XL-Bygg i Alingsås

Gunnar Johansson Järn o Trädgård Aktiebolag består av två verksamheter, Jordnära och XL-Bygg Alingsås. Tillsammans erbjuder verksamheterna ett brett utbud av produkter inom hem, trädgård, fritid och byggvaror som t.ex. trädgårdsmaskiner, luftvärmepumpar, släptrailers, båtar, hushållsmaskiner, byggvaror, handverktyg, elverktyg, växter, djurfoder med mera.

Verksamhet

Utöver XL-Bygg samarbetar Bolaget med flertalet kända leverantörer och varumärken såsom Jonsered, Ryobi, Foga, Kärscher, Stiga med mera. Bolagets geografiska marknad består av Alingsås med omnejd. Alingsås kommun har ca 40 000 invånare varav ca 27 000 invånare i centralorten. Av lång erfarenhet så har Bolaget lärt sig vad den primära kundgruppen handlar och önskar se i butik. Variationen av utbudet är stort med allt från träskor till båtar och verktyg. Försäljningen av produkterna sker främst via den egna butiken på ca 9 250 m² belägen på Krangatan i Alingsås. Vidare sker viss försäljning via Bolagets egna webbutik https://ehandel.jordnara.se/. Totalt sett, omräknat till heltid, har Jordnära tillsammans med XL-Bygg 14,7 st. medarbetare. Samtliga medarbetare arbetar inom båda verksamheterna..

Kunder och marknad

Bolagets kunder består av både företag och privatpersoner. Företagskunderna utgör ca 200 st. med en omsättning på ca 6 mkr. Privatpersoner står för resterande del av Bolagets omsättning och är därmed den primära målgruppen.

Lokaler

Butiken och anläggningen, vari verksamheten bedrivs, ägs av ett systerföretag och kommer att ingå som en del av försäljningen. Markytan uppgår till ca 13 925 m² och efter den senaste avslutade ombyggnationen och utökningen uppgår den totala affärsytan till 9 600 m² fördelat på 8 450 m² övrig butik, 100 m² kontor, 800 m² växthus samt verkstad på 250 m².

Ekonomisk utveckling

Bolagets omsättning uppgick till ca 63,7 mkr per 2017 med ett rörelseresultat på ca 2,8 mkr. Det finns expansionsmöjligheter både genom att utöka produktutbudet som Bolaget erbjuder samt utveckla verksamheten på nya marknader främst genom att expandera Bolagets webbutik men även att arbeta mer fokuserat mot företagsmarknaden. Det finns även möjlighet utöka servicetjänster och fokusera mer de tjänster Bolaget erbjuder idag.

Nyckeltal (mkr) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 63,7 62,8 65,0
Resultat efter fin.netto 2,8 2,2 2,3
Balansomslutning 30,0 46,5 46,3
Soliditet 43,6 % 35,5 % 33,7 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Lojal personalen som besitter lång erfarenhet inom branschen
  • Bolaget erbjuder ett brett sortiment av produkter anpassat till en bred målgrupp
  • XL-Bygg och Jordnära är starka varumärken

Ditt team