Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

18 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Inarbetad och väletablerad verksamhet inom elinstallationer

Företagsförmedlingen har nöjet att förmedla ett lönsamt företag inom elinstallationer. Kunderna består av företag, främst inom segmenten industri och jordbruk där Bolaget besitter nischkompetens. Bolaget har en bred och modern maskin- och verktygspark för att kunna åta sig en variation av uppdrag.

Verksamhet

Bolaget erbjuder elinstallationer till företag och industrier, främst till aktörer inom sandtags- och krossindustrin samt stall- och jordbruksverksamhet. Bolaget har under sina verksamma år byggt upp långsiktiga och bra relationer med sina kunder och bland kunderna återfinns bland annat NCC, Skanska, Swerock med flera. Bolaget fyra kompetenta och serviceinriktade elmontörer med en genomsnittlig ålder på ca 31 år och en genomsnittlig tid i Bolaget på ca 13 år vilket tyder på en låg personalomsättning och bra arbetsgivare.

Marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar Stockholm med omnejd/Mälardalen. Bolagets marknad utvecklas i linje med sina kunder som till stor del drivs av projekt inom bland annat. infrastruktur. Det finns utvecklingsmöjligheter i nuvarande kundsegment och på befintliga marknader, främst inom företagskunder samt sandtag- och krossindustrin. Bolaget har inte bearbetat nya företagskunder då fokus senaste åren legat på att utföra arbeten till redan befintliga kunder.

Ekonomisk information

Bolagets omsättning uppgick per 2018 till ca 18 mkr med ett rörelseresultat på ca 3 mkr.

Nyckeltal (mkr) 2018 2017 2016
Omsättning 18,0 14,5 14,5
EBIT 3,0 3,0 2,2
Balansomslutning 13,0 11,8 11,2
Soliditet 87 % 67 % 38 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har en efterfrågad nichexpertis
  • Bolaget har en Inarbetad och väl etablerad kundkrets med flertalet starka segment Bredden på kundkretsen gör verksamheten motståndskraftig mot eventuella fluktuationer i konjunkturen.
  • Bolaget har flertalet nationella kunder, exempelvis NCC, Skanska, Swerock med flera.

Ditt team