Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Norr

Omsättning:

 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Hemavan Bilverkstad AB

Hemavans Bilverkstad AB erbjuder idag bil- och skoterverkstad, däckverkstad samt försäljning av biltillbehör under varumärket MECA med vilka bolaget har ett samarbetsavtal.

Verksamhet

Vidare erbjuder bolaget även biluthyrning i samarbete med AVIS samt innehar skötsel av en OKQ8 tankautomat. Bolaget har i dagsläget 3 anställda medarbetare med arbetsområden inom kundtjänst och bilmekaniker.

Fastighet

Bolaget har även en helt nybyggd fastighet vari verksamheten bedrivs, vilken kommer att ingå i försäljningen. Fastigheten är centralt belägen i Hemavan med en byggnad på totalt 989 m2 inrymmande verkstads- och butikslokaler. I dagsläget är ca 782 m2 uthyrt till en MECA-butik och ytterligare 207 m2 butikslokal uthyrd till Bosaker, en extern hyresgäst. Tomten uppgår till 8 590 m2 med en återstående byggrätt på ca 1 000 m2. Driftnettot uppgår till ca 907 tkr. Hela fastigheten är fylld upp till den meteorologiska gräns som krävs för bygglov och fastighetens läge i Hemavan gör att ytterligare verksamheter kan bedrivas på fastigheten. I det expansiva Hemavan finns idag ingen ledig industri-/handelsmark att tillgå. Det finns utrymme och potential att bygga fler butiks- och industrilokaler på fastigheten. Andra möjligheter är att bygga t.ex. skotergarage och bilförvaring för uthyrning eller att stycka av och sälja del av fastigheten.

Marknad

Bolagets geografiska marknad består av Helgelandsområdet på andra sidan norska gränsen med ca 77 000 invånare. Hemavan har även många besökare från Saltenområdet (Bodö/Fauske), där det finns ytterligare ca 75 000 invånare. Bilverkstaden kommer fortsätta att öka och utvecklas framförallt på den norska marknaden. Idag står norrmännen för ca 90 % av bolagets omsättning, resterande kunder är boende i närområdet samt stugägare. Priser på bilreparationer och bilservice i Norge är höga bl. a beroende på de höga lönerna. Även de flesta reservdelar är billigare i Sverige i jämförelse med Norge varför norska bilägarna sparar pengar på att utföra reparation/service av sina bilar i Sverige. Utvecklingsmöjligheter inom nuvarande verksamhet kan t. ex. vara att erbjuda recond, AC-service samt hjulinställningar.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Verksamhet med stor utvecklingspotential
  • Nybyggda, fräsch och strategiskt belägna lokaler i centrala Hemavan
  • Finns möjlighet att bygga ytterligare lokaler på den befintliga fastigheten eller stycka av fastigheten och sälja.

Ditt team