Såld

Bransch:

Handel

Region:

Väst

Omsättning:

15 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut
OBS! Det här objektet är sålt.

Grossistverksamhet inom frukt och grönsaker

Bolag med grossistverksamhet inom frukt och grönsaker. Produkterna ska i största möjliga mån vara närodlade, kravmärkta och ekologiska.

Verksamhet

Bolaget är en lokal frukt- och grönsaksgrossist. Bolagets ledord är kvalitet, god service och närhet till kunderna. Produkterna ska i största möjliga mån vara närodlade, kravmärkta och ekologiska. Bolagets kunder består av restauranger, skolor och daghem . Bolaget transporterar sina produkter i egna bilar och har dagliga leveranser inom sitt område. Bolaget är sedan lång tid tillbaka starkt förankrat i sitt område och är känt för sin höga service och goda kvalitet.

Ekonomisk utveckling

Bolagets omsättning uppgick per 2010-12-31 till c:a 14.6 Mkr med ett resultat efter finansnetto om c:a 200 tkr. Den synliga soliditeten uppgick vid samma tillfälle till c:a 39 %. Bolaget har inget större investeringsbehov de kommande åren.

Leverantörer

Den största leverantören är Everfresh från vilka bolaget köper merparten av sina produkter. Bolaget försöker också uppmuntra sina kunder att konsumera närproducerat, ekologiskt och säsongsanpassat, eftersom det minskar miljöpåverkan.

Nyckeltal (mkr) 2010 209 2008
Omsättning 14,6 16,1 17,6
Resultat efter fin.netto 0,2 0,6 0,9
Balansomslutning 2,2 2,2 2,5
Solidiet 39 % 46 % 43 %
Antal anställa 5 7 7
Varför är detta ett bra förvärv?

Ditt team