Bransch:

Transport

Region:

Öst

Omsättning:

31 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Fristående åkeriverksamhet

Bolaget är ett fristående transportföretag med lång historik som är inne i en expansiv fas. Bolaget har en stark och bred kundbas med 70 % av omsättningen på egna kunder. Bolaget ingår i en åkerigrupp i nordöstra Småland som är till salu och som tillsammans omsätter över 120 mkr.

Verksamhet

Bolaget är fristående inom transportsektorn med åttio års erfarenhet. Bolaget drivs och ägs nu av tredje generationen. Verksamheten bedrivs från nyrenoverade lokaler i stad i nordöstra Småland. Fastigheten är delägd av bolaget. Bolaget är inriktat på kranbilstransporter, fjärrtransporter, specialtransporter och lantbrukstransporter. Bolaget har en bred återkommande kundstock med flera stora kunder, dock ingen som utgör mer än 15 % av omsättningen. Kunderna är till stor del inom byggbranschen. Bolaget har en väl anpassad vagnpark med totalt 19 ekipage kombinerat med ett erfaret och kunnigt team på totalt 25 medarbetare.

Ekonomisk utveckling

Bolaget är inne i en expansiv fas där de växer med kunderna och har de senaste åren byggt upp organisationen och vagnparken. Bolaget har tagit kostnader för att ha möjlighet att hantera framtida omsättningsökning. Detta återspeglas i siffrorna nedan. Prognosen framåt är positiv både omsättnings- och resultatmässigt.

Nyckeltal (mkr) 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
Omsättning 31,0 28,0 23,0
EBITDA 4,5 4,8 2,9
Resultat efter finansnetto 0,0 0,9 -0,4
Balansomslutning 31 34 35
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.
  • Hög flexibilitet, kvalitet och god kundservice.
  • Erfaren organisation – präglas av ett ”personligt” engagemang med låg personalomsättning och lång och djup erfarenhet av branschen.

Ditt team