Bransch:

Transport

Region:

Öst

Omsättning:

60-70 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Åkeri inom mjölk- och miljötransporter

Bolaget är ett fristående transportföretag med 50 årig historia. Bolaget har starka och stabila kunder med ca 60 % av omsättningen på egna kunder. Bolaget ingår i en åkerigrupp i Nordöstra Småland som är till salu och som tillsammans omsätter över 120 mkr.

Verksamhet

Bolaget är verksamt inom mjölk- och miljötransporter, fjärrfrakt, styckegods och entreprenad. Bolaget har en bred kundstock inom olika branscher och geografiska områden. Den största enskilda kunden står för ca 25 % av omsättningen. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler i en stad i nordöstra Småland. Fastighetsbolaget som är hyresvärd är delägt av bolaget. Bolaget har 29 ekipage och en lojal och kunnig personalstyrka på 57 anställda. I bolaget ingår också två hyresfastigheter som inte kommer ingå i försäljningen.

Nyckeltal (mkr) 2017 2016 2015
Omsättning 61,0 66,0 62,0
EBITDA 4,5 6,3 5,5
Resultat efter fin.netto -1,5 0,7 0,4
Balansomslutning 40,0 43,0 41,0
Soliditet 33 % 33 % 38 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Verksamheten baseras på flera ben.
  • Bolagets största kunder är stora och starka bolag.
  • 60 % av omsättningen på egna kunder.

Ditt team