Företagsförmedling med Sveriges största nätverk av säljare och köpare

Företagsförmedling

Våra företagsmäklare förfogar över Sveriges största nätverk av säljare och köpare.
Hos oss får du kompetens, engagemang, trygghet och diskretion genom hela processen.

Sälja företag eller köpa företag?
Vänd dig till oss i förtroende.

Aktuella objekt att förvärva

Norr Mitt Stockholm Stockholm Öst Öst Syd Väst

Välkommen till ditt team

Våra företagsmäklare jobbar i team över hela landet. Välj ditt team för bästa lokalkännedom, engagemang och service.

Välkommen till ditt team

Våra företagsmäklare jobbar i team över hela landet. Välj ditt team för bästa lokalkännedom, engagemang och service.

Hotell/restaurang/turism

Sandvikens Fjällgård

Unik anläggning naturskönt belägen i den lappländska fjällvärlden ovanför polcirkeln bestående av gränshandel, 10 självhushållstugor, 49 husvagnsplatser för årsgäster samt campingplatser för husvagnar, husbilar och tält. Anläggningen bedriver även övrig turistservice, t. ex uthyrning av båtar och snöskotrar.

Läs mer
Bransch:

Hotell/Restaurang/Turism

Region:

Norr

Omsättning:

8,7 mkr

Tillverkning/Industri

Välrenommerad matvaruproducent

Bolaget tillverkar och säljer ett brett sortiment av främst köttråvaror och färdigmat. De bistår även med råvaror till andra producenter, då i första hand till närliggande aktörer.

Läs mer
Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Norr

Omsättning:

43 mkr

Tillverkning/Industri

Tillverkning och försäljning av ergonomiska produkter för industrisektorn

Konkurrenskraftigt bolag inom tillverkning och försäljning av ergonomiska produkter med kunder inom industri-sektorn. Bolaget levererar produkter till serviceverkstäder där höga krav ställs säkerhet och effektivitet. Bolaget levererar även produkter till den tillverkande industrin där höga krav ställs på produktivitet och ergonomi.

Läs mer
Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Norr

Omsättning:

13 mkr

Välkommen till ditt team

Våra företagsmäklare jobbar i team över hela landet. Välj ditt team för bästa lokalkännedom, engagemang och service.

Tillverkning/Industri

Fullskalig legoleverantör av plåtkonstruktioner, Agrippa Manufacturing/XCC Konstruktion

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla Agrippa Manufacturing/XCC Konstruktion vilket är en lönsam koncern med verksamhet inom legotillverkning och ett sortiment av egna produkter belägen i Kronobergs län. Verksamheten är en fullskalig legoleverantör av plåtkonstruktioner med ett samlat erbjudande inom beredning, tillverkning och lagerhållning.

Läs mer
Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Öst

Omsättning:

59 mkr

Tillverkning/Industri

Forserum Berg & Grus AB

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en lönsam och inarbetad verksamhet inom tillverkning och försäljning av bergkross, makadam och stenmjöl i olika fraktioner. Bolaget har ett täktområde på ca 31,5 ha med 18 år kvar på täkttillståndet. Tillståndet gäller uttag av totalt 6 000 000 ton berg och 96 000 ton morän. Bolagets omsättning uppgick per 2017-12-31 till ca 14,7 mkr med ett EBIT på ca 2,0 mkr.

Läs mer
Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Öst

Omsättning:

15 mkr

Transport

Fristående åkeriverksamhet

Bolaget är ett fristående transportföretag med lång historik som är inne i en expansiv fas. Bolaget har en stark och bred kundbas med 70 % av omsättningen på egna kunder. Bolaget ingår i en åkerigrupp i nordöstra Småland som är till salu och som tillsammans omsätter över 120 mkr.

Läs mer
Bransch:

Transport

Region:

Öst

Omsättning:

31 mkr

Välkommen till ditt team

Våra företagsmäklare jobbar i team över hela landet. Välj ditt team för bästa lokalkännedom, engagemang och service.

Tjänster/Service

Verksamhet med lång historik inom VVS installationer

Företagsförmedlingen har nöjet att förmedla en verksamhet inom VVS installationer som tex kyla, värme, vatten och sanitet som erbjuder entreprenader i alla former, bland annat nyproduktion, stambyten, ombyggnader och tillbyggnader. Bolaget är verksamt i Stockholm och arbetar enbart med kommersiella fastigheter och har inga privata kunder.

Läs mer
Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

42 mkr

Tjänster/Service

Unikt och lönsamt tillväxtbolag: Modern och nytänkande reklambyrå

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla en nytänkande och icke konservativ reklambyrå med fokus på ”social marketing”. Bolaget levererar noggrant utarbetade strategier, enastående innehåll och sömlös distribution via ett brett utbud av kanaler. Bolaget arbetar till 100% resultatdrivet och så nära kopplat till faktisk affär som möjligt.

Läs mer
Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

30 mkr

Tjänster/Service

Ledande galleriverksamhet med internationell profil. Etablerat varumärke och god lönsamhet

Företagsförmedlingen har uppdraget att hitta nya ägare till en väletablerad galleriverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Bolaget har en ökande omsättning med god lönsamhet och stora utvecklingsmöjligheter på den växande marknaden för internationell samtidskonst.

Läs mer
Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

47 mkr

Välkommen till ditt team

Våra företagsmäklare jobbar i team över hela landet. Välj ditt team för bästa lokalkännedom, engagemang och service.

Tjänster/Service

Välrenommerade förskoleverksamheter

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla två välrenommerade förskole-verksamheter med sammanlagt 85 förskoleplatser varav den ena är beläget i en större skånsk stad och den andra belägen i ett mindre samhälle i direkt anslutning till en större sydsvensk stad. Det finns tillstånd och möjlighet att utöka barnantalet. Bolagens gemensamma omsättning uppgick till ca 12 Mkr för det senaste verksamhetsåret.

Läs mer
Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

>10 mkr

Tjänster/Service

Verksamhet inom el, tele, gas och fjärrvärme

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en mycket fin verksamhet med mångårig erfarenhet av kabelvisning, inmätning, utsättning, projektering och beredningar, liksom kvalitetskontroller och fältdatainsamlingar samt det mesta inom kartor och koordinatsystem. Bolagets omsättning uppgick per 2017 till ca 23 mkr.

Läs mer
Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

20 mkr

Tillverkning/Industri

Tillverkning och installation av utrustning

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en mycket fin verksamhet inom tillverkning, installation och service med huvudverksamhet inom installation av enklare såväl som komplicerade konstruktioner ute hos kunderna.

Läs mer
Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Syd

Omsättning:

24-30 mkr

Välkommen till ditt team

Våra företagsmäklare jobbar i team över hela landet. Välj ditt team för bästa lokalkännedom, engagemang och service.

Tjänster/Service

Verksamhet med lång historik inom VVS installationer

Företagsförmedlingen har nöjet att förmedla en verksamhet inom VVS installationer som tex kyla, värme, vatten och sanitet som erbjuder entreprenader i alla former, bland annat nyproduktion, stambyten, ombyggnader och tillbyggnader. Bolaget är verksamt i Stockholm och arbetar enbart med kommersiella fastigheter och har inga privata kunder.

Läs mer
Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

42 mkr

Tjänster/Service

Unikt och lönsamt tillväxtbolag: Modern och nytänkande reklambyrå

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla en nytänkande och icke konservativ reklambyrå med fokus på ”social marketing”. Bolaget levererar noggrant utarbetade strategier, enastående innehåll och sömlös distribution via ett brett utbud av kanaler. Bolaget arbetar till 100% resultatdrivet och så nära kopplat till faktisk affär som möjligt.

Läs mer
Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

30 mkr

Hotell/restaurang/turism

Sandvikens Fjällgård

Unik anläggning naturskönt belägen i den lappländska fjällvärlden ovanför polcirkeln bestående av gränshandel, 10 självhushållstugor, 49 husvagnsplatser för årsgäster samt campingplatser för husvagnar, husbilar och tält. Anläggningen bedriver även övrig turistservice, t. ex uthyrning av båtar och snöskotrar.

Läs mer
Bransch:

Hotell/Restaurang/Turism

Region:

Norr

Omsättning:

8,7 mkr

Välkommen till ditt team

Våra företagsmäklare jobbar i team över hela landet. Välj ditt team för bästa lokalkännedom, engagemang och service.

Handel

Väl inarbetad verksamhet inom försäljning av kök- och badrumsinredning

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en välrenommerad återförsäljare inom försäljning av kvalitetsprodukter för kök och badrum. Bolaget verkar under ett välkänt och välrenommerat varumärke. Verksamheten är självgående och välfungerande genom engagerade och kompetenta medarbetare. Bolaget har en stabil position på sin marknad med plattform för att kunna växa lönsamt.

Läs mer
Bransch:

Handel

Region:

Väst

Omsättning:

50-60 mkr

Tjänster/Service

Anrikt glasmästeri / fasadsystem

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett anrikt glasmästeri vilket erbjuder ett brett utbud av glasningstjänster främst inom glas- och metallentreprenader med Västsverige som geografiskt huvudområde. Bolagets omsättning uppgick per 2018 till ca 49 Mkr. Orderstocken har succesivt vuxit senaste åren och uppgår nu till ca 25 Mkr med ett mål att över tid ligga på ca 30 Mkr.

Läs mer
Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

49 mkr

Tjänster/Service

Verksamhet inom försäljning och rådgivning av IT- baserade hjälptekniker

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en verksamhet som syftar till att ge funktionshindrade den bästa hjälptekniken baserad på den senaste tekniken och den bästa kunskapen om användaren.

Läs mer
Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

16 mkr

Genomförda affärer

hantverkare kontrollerar virke
Lööve Global AB
Region:

Norr

Omsättning:

15 Mkr

Lönsamt grossistföretag för import av plywood från Asien och Sydamerika. Plywooden är tillverkade i träslagen Poppel, Heava och Eukalyptus.

Läs mer!
kategori industri svets
Tillverkning inom industriventilation
Region:

Väst

Omsättning:

28 Mkr

Mycket fin verksamhet som erbjuder ett stort sortiment av produkter inom industriverksamhet. Bolaget har en lång erfarenhet inom branschen vilket har resulterat i ett rationellt koncept.

Läs mer!
drar betalkort i läsare
E-handelsföretag – ”Årets nätbutik 2017”
Region:

Väst

Omsättning:

>200 Mkr

Bolagets affärsidé är att leverera marknadens bästa produkter till Sveriges bästa pris.

Läs mer!
drar betalkort i läsare
Stabilt och lönsamt byggvaruhus i Södra Mälardalen
Region:

Stockholm

Omsättning:

36 Mkr

Bolagets affärsidé är att erbjuda ett fullsortiments byggvaruutbud till privat personer och lokala byggare i egna lokaler. Bolaget har god förankring i regionen och upplever en stabil tillväxt.

Läs mer!
snickare tittar på ritning
Mycket lönsamt bolag inom relining
Region:

Öst

Omsättning:

20 Mkr

Bolaget arbetar med samtliga reliningsmetoder på marknaden och erbjuder även tjänster inom rörinspektion, rörfräsning, avloppsspolning och VVS-arbeten.

Läs mer!

Vi sätter rätt företag i rätt händer

Varje år genomför vi ett hundratal företagsöverlåtelser där vi skräddarsyr vårt arbetssätt efter uppdragsgivarens behov, där en klar struktur och konfidentiell hantering är en självklarhet. Tillsammans är vi cirka 50 företagsmäklare över hela landet som aktivt letar efter köpare till de objekt vi arbetar med. Genom vårt eget matchningssystem får du dessutom tillgång till cirka 1 000 intressenter som har flaggat för att göra förvärv om tillfället är rätt.

Läs mer!

Nyheter

Företagsförmedlingen får förtroendet att sälja Zeunerts Bryggeri

I Allehandas nättidning den 21/3 2019 står att läsa att Företagsförmedlingen har fått uppdraget att sälja Zeunerts Bryggeri i Sollefteå.  Inom ett halvår ska Zeunerts...

Läs mer
Företagsförmedlingen agerade rådgivare vid försäljningen av Åkerstedts Verkstads AB

Seafire AB (publ) (”Seafire”) har per dagens datum slutfört förvärvet av Åkerstedts Verkstads AB (”Åkerstedts”). Tillträdet är i enlighet med det avtal Seafire tecknat om...

Läs mer
Storskogen har förvärvat EU Plast AB

Den 3 december 2018 förvärvade Storskogen majoritetsandelar i EU Plast AB. Företaget är ett företag verksam inom installation och renovering av industrigolv, p-garage och offentliga...

Läs mer

Hitta din företagsmäklare

Våra företagsmäklare förfogar över Sveriges största utbud av säljare och köpare. Hos oss får du kompetens, engagemang, trygghet och diskretion genom hela processen. Avyttra eller förvärva företag? Vänd dig till oss i förtroende, vi finns i sex regioner.

Hitta din mäklare

Vill du sälja?

Tack vare vårt breda kontaktnät och lokala förankring ger vi dig möjlighet att hitta intressenter lokalt, nationellt och internationellt. Vi letar aktivt efter att hitta köpare till de objekt vi arbetar med, och i vårt matchningssystem finns cirka 1000 företag som har flaggat intresse för att göra förvärv om tillfället är rätt.

Kontakta oss

Kommersiella fastigheter

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är köp- och försäljningsuppdrag av kommersiella fastigheter, men vi utför även rådgivning inför kommande fastighetstransaktioner. Våra team har kunskapen, engagemanget, marknadsnärvaron och kontakterna som genererar bästa resultat och mervärde vid överlåtelsen.

Fastigheter till salu

En jul för alla!

Alla barn längtar inte till julafton – men det behöver inte vara så.
Med ett växande socialt och ekonomiskt utanförskap bland barnfamiljer får inte alla chans till en fröjdefull och mysig jul.
Giving People hjälper varje år mellan 1 500 och 2 000 familjer att ge barnen den julafton de drömmer om. Många tusen julklappar och julmatkassar har lämnats över under årens lopp. Tusentals föräldrar har kunnat andas ut och ännu fler barn har kunnat gå och lägga sig kvällen före julafton med ett barns förväntansfulla känslor, vi har därför valt att ge årets julklapp till Giving People.

Läs mer om Giving People

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Att prenumerera på vårt nyhetsbrev är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad om kommande aktiviteter, försäljningar och annat som är på gång.

Anmäl dig idag!

Våra samarbetspartners

Via våra samarbetspartners Swedbank och Bolagsbron får du tillgång till kompetens och service kring allt som rör affärsöverlåtelser. Det kan handla om allt från skattefrågor till lån, konkurrentanalyser, investeringsrådgivning och annonsering.