Expansiva Tjeka AB växer med förvärv inom fastighetsförvaltning

Expansiva Tjeka AB växer med förvärv inom fastighetsförvaltning

Tjeka AB, ägarbolag till HighScore Entreprenad AB, har i första kvartalet 2018 avslutat förvärvet av Svealands Fastighetsteknik AB (SVEFAB). Köpare och säljare ser synergimöjligheter eftersom verksamheterna kompletterar varandra. Swedbank Företagsförmedling var rådgivare till SVEFAB.

 Tjeka är via dotterbolaget HighScore ett fullserviceföretag inom mark och anläggning med bred kompetens och modern utrustning. Bolaget är verksamt i hela processen från den första kontakten till färdigställande. HighScore har genom åren genomfört projekt för myndigheter, företag och privatkunder i framför allt Stockholm med omnejd.

SVEFAB är ett fastighetsförvaltningsbolag med bas i Åkersberga. Huvudsaklig marknad är norra Storstockholm med omnejd. Bolagets kunder består av medel­­stora till större fastighetsägare. I dag kommer huvuddelen av uppdragen från kommunala och statliga fastighetsägare såväl som privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Förvaltningsuppdragen omfattar allt från löpande teknisk och administrativ förvaltning till om- och tillbyggnader av byggnader samt installation av olika driftssystem för fastigheter, till exempel värmepumpar och dylikt.

Köpare och säljare ser synergimöjligheter mellan HighScore och SVEFAB vars verksamheter kompletterar varandra. Kunderna kan få både fastighets­förvaltning och mark- och anläggningsarbeten från samma leverantör. Bolagen har tidigare samarbetat med leverans av tjänster till kunder i Stockholm. 

”Det finns en god industriell logik bakom affären då bägge bolagen verkar på en marknad där allt fler väljer att köpa fastighetsförvaltning (inklusive anläggning och skötsel av markytor) externt. Vi ser att Facility Management (FM) är en marknad under framväxande och bransch­värdet i Sverige uppskattas idag till ca 150 miljarder kronor och cirka 400 miljarder i Norden. Marknaden för nybyggnation, renoveringar och underhåll uppskattas till cirka 250 miljarder kronor” kommenterar David Hedlund och Carl Erik Sars, projektledare på Företagsförmedling, och fortsätter:

”Tidigare gick varje FM-tjänst under sitt eget namn; internservice, fastighets­service, reception, växel, konferensservice, vaktmästeri och så vidare. SVEFAB befinner sig i de områden (teknisk förvaltning och service) som har minst konjunkturberoende. Den nordiska installations- och servicemarknaden är stabil och med god tillväxt.”

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button