Pure Water Scandinavia har förvärvats av Sdiptech AB (publ)

Pure Water Scandinavia har förvärvats av Sdiptech AB (publ)

Bransch:

Pure Water Scandinavia AB (PWS) inledde året med en ny ägare. Börsnoterade teknikkoncernen Sdiptech AB (publ) förvärvade PWS och utvidgade sitt erbjudande inom området vattenrening.  Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktur-segment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport.

PWS är ett produktbolag i nischen ultrarent vatten. Bolagets produkter används av bl.a. sjukhus, laboratorier och energi-bolag. ”Pure Water Scandinavias lösningar fyller en viktig funktion i verksamheter där krav på rent vatten är särskilt höga, exempelvis i turbiner i biovärmeverk och i kliniska miljöer. Denna marknad förväntas öka i takt med ökade regulatoriska krav och fortsatt utvidgning av infrastruktur och sjukvårdssystem.

Som ett bolag fokuserat på infrastruktur ska vi ta en tydlig plats i utvecklingen mot mer hållbara välfärdssamhällen och förvärvet av Pure Water Scandinavias är ett fint tillskott i detta arbete”, säger Jakob Holm som är vd för Sdiptech.

På ett sjukhus är tillgång till sterilt vatten central bl.a. för att rengöra operationsinstrument. Sjukhus runt om i världen väljer PWS kompakta system för ultrarent vatten, CUBO (bild i ovan stycke), just i detta syfte. Utvecklaren är grundare och fd. ägare Lars Wiklund. Lars har arbetat med vattenrening sedan 1980-talet i olika ledande befattningar i internationella koncerner. År 2001 startade han PWS. Målet var från start att skapa en internationell gångbar produkt. Idag finns produkten i Sverige, Australien, Nya Zeeland, Mexico, Norge, Honduras, Pakistan, Singapore, Tyskland, Spanien m.fl. platser. Expansionen har underlättats av att PWS tecknade ett samarbetsavtal med Getinge 2011. Tillgång till Getinges säljnätverka har varit en av nycklarna till de internationella framgångarna.

Det lilla bolaget från Falun med visionären Lars Wiklund har lyckats med att realisera i princip hela sin ägares dröm. En liten sak fattades, kronan på verket, framgångsrik etablering på USA-marknaden. Det var målsnöret som Lars visste fanns inom räckhåll. ”Jag såg möjligheterna. Jag visste bara inte hur lång tid det skulle ta”, säger han om export-satsningen.

Ett paket till New Jersey i USA Efter att haft en testanläggning i drift under ett par år i Minnesota för att anpassa produkten så blev CUBO:n certifierad för USA-marknaden under 2019. I månadsskiftet september/oktober 2019 fick PWS sin första beställning från ett sjukhus i New Jersey, USA. De hårda paketen levererades lagom till december. Nu kan bolaget stå inför ett genombrott och faller det väl ut måste tillverkningen på sikt öka från drygt 50 till 150 maskiner per år. Med framgång kommer nya utmaningar – hur skall PWS klara av att tillverka sådana volymer? ”På samma sätt som tidigare är svaret…med stort mod”, svarar Lars med ett leende.

PWS med Lars i spetsen var ute i god tid just i syfte att hitta rätt partners inför expansion. Med Getinges hjälp fick PWS globalt säljnätverk, med Företagsförmedlingen transaktionshjälp vid försäljningen av bolaget och med Sdiptech expansionskunniga ägare med djupa fickor.

Att vara ute i god tid, hitta rätt samarbetspartners, fokusera på det man själv är bäst på och lägga ut allt annat är en ledstjärna för Lars som fallit väl ut.

PWS VD Lars Wiklund: ”För mig har rådgivningen, ”bollplankandet” under senaste 6 åren varit stort stöd. Jag uppskattade också den professionella hanteringen av säljprocessen som Företagsförmedlingen hjälpt mig med. David Hedlund förstod mitt och PWS behov och hade is i magen att vänta in rätt köpare. Hans hantering av processen möjliggjorde att vi kunde fokusera på den dagliga driften vilket resulterat i bästa möjliga utfall. Det har varit ett mycket bra samarbete.”

Företagsförmedlingen är stolta över att fått varit delaktiga på resan under de senaste 6 åren som rådgivare och slutligen i försäljningen till Sdiptech. Vi önskar Lars och PWS lycka till med erövringen av USA-marknaden!

”Jag är glada att Lars gav mig fullt förtroende och litade på min erfarenhet även när det blev tuffa förhandlingar. Det bidrog till att vi på kort tid fann en konstruktiv affärslösning som fungerade bra för både Lars, PWS och Sdiptech. Tack vare köparens och säljarens pragmatiska inställning samt fokus på genomförande så kunde processen slutföras enligt uppställda mål.” kommenterar David Hedlund, projektledare på Företagsförmedling.

Från vänster: Lars Wiklund (PWS), Peter Stegersjö (Sdiptech), Fredrik Navjord (Sdiptech), Edward Af Sandeberg (Sdiptech)
Från vänster: Fredrik Navjord (Sdiptech), Lars Wiklund (PWS), Peter Stegersjö (Sdiptech), David Hedlund (Företagsförmedlingen)

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button