Etablerad verksamhet inom städ, byggservice och logistik

Region: Stockholm

Omsättning: 20-30 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett företag som erbjuder tredje part olika lösningar inom städ, logistik och byggservice främst inom Stockholms län och Uppsala med omnejd. Genom rationalisering, stor erfarenhet och kunskap inom branschen erbjuder de konkurrenskraftiga priser med god kvalité.

Verksamhet

Bolaget erbjuder helhetslösningar med ansvar för allt från byggstädning, materialhantering till slutstädning men utför även mindre delmoment såsom rengöring, röjning/grovstäd, inbärning, uthyrning av maskinförare, betongarbeten, flagg/grindvakt, snöskottning, uppsättning av staket, täckning av golv och väderskydd och lättrivning. Tjänsterna har utvecklats med åren. Bolaget har 47 erfarna och lojala medarbetare och har genom den låga personalomsättningen kunnat behålla kompetensen och erfarenheten.

Genom stort fokus på kvalitativt utförande av arbeten har Bolaget byggt upp starka relationer med utvalda större aktörer och därigenom förvärvat ett stort förtroendekapital hos sina kunder.

Beställ PM

Kunder & marknad

Förmågan att skapa genuina relationer med sina kunder har bidragit till en fin organisk framgångsresa genom att plocka nya affärer i de befintliga. Bland Bolagets partners återfinns några av Sveriges största aktörer inom bygg.

Bolagets geografiska marknad omfattar främst Stockholms län och Uppsala med omnejd. Efterfrågan på städ och byggservice ökar och fler ser fördelen med en leverantör som kan erbjuda olika tjänster inom samma område.

Byggbranschen växlar upp trots pandemin enligt byggföretagens konjunkturrapport och även om kommersiella fastigheter svalnar något drar bostadsbyggandet upp volymerna och kommande år ser ljusa ut. Det finns även en ökad förväntan på kommersiella fastigheter på ökad rengöring av gemensamma ytor där många människor samlas.

Affärsområden skapar en sömlös övergång mellan olika behov hos kunden och när det ena området växer är det enkelt att växla upp med personal. Bolaget blir dessutom breda i sin kompetens och skapar stabilitet i personalstyrka och leveranskvalitet.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Helt rätt i tid, effektivisering av logistiktjänster minskar svinn och ökar lönsamheten hos kund.
  • Organisk tillväxt enbart genom sitt goda renommé utan aktiva säljinsatser.
  • Stora expansionspotential då efterfrågan på tjänsterna ökar på en ännu icke fullt bearbetad marknad.
företagsförmedlningen

Ekonomi

Omsättningen för de senaste åren har uppgått till mellan ca 25-28 mkr med en mycket bra EBIT-marginal.

Nyckeltal (mkr)

Omsättning

EBIT

Balansomslutning

Soliditet (%)

2020

24,7

5,2

16,7

74 %

2019

27,0

4,8

12,1

67 %

2018

25,9

3,6

9,7

46 %

Ditt team

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button