Energibolag med ändamålsanpassade ”all-inclusive” värmelösningar med grön energi

Energibolag med ändamålsanpassade ”all-inclusive” värmelösningar med grön energi

Region: Stockholm

Omsättning: >95 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att förmedla ett energibolag som levererar egentillverkade och miljövänliga värmelösningar till främst Rental-företag och byggbolag. En betydande tillväxt förväntas de kommande åren med mycket god lönsamhet.

Beställ PM

Efter vår granskning av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Bolagets ”all-inclusive” lösningar innebär allt från platsanpassning, värmeenergi, service, underhåll samt 24/7 övervakning.

Bolaget erbjuder en modern produktpark och lösningar inom områdena Varmluftslösningar och Hetvattenlösningar. Bolaget har mångårig erfarenhet av provisorisk värme och har även en egen utvecklingsavdelning. Bolaget har drift- och serviceansvar både för egna och andras produkter.

Bolaget har i dagsläget 20 anställda medarbetare inkl. ägarna. Samtliga medarbetare har en hög kompetens inom sina arbetsområden, är engagerade, flexibla och lösningsorienterade.

Bolaget har under de senaste åren gjort stora investeringar i utveckling av produktparken. Behovet av och efterfrågan på produkterna ökar och för att tillgodose den ökade efterfrågan krävs att verksamheten expanderar sin produktpark ytterligare.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget besitter en stor expertis och lång erfarenhet inom sitt verksamhetsområde och har en mycket hög servicenivå samt förtroendekapital som de byggt upp under ca 30 år.
  • Intäktsmodellen samt värdeutväxling på avbetalade tillgångar.
  • Bolaget var först på marknaden med produkterna och är fortfarande den största aktören på byggsidan gällande värmelösningarna. Bolaget har mycket stor hävstång på befintliga produkter, ett ansenligt strukturkapital med lite overheadkostnader.
  • Bolaget har ett nära samarbete med sina kunder i syfte att kunna erbjuda kundanpassade lösningar och för att hela tiden anpassa sina produkter efter kundernas önskemål och behov inom grön energi.
  • Verksamheten är skalbar och kan med enkla medel implementeras i andra länder. Den har redan etablerats i ett annat av de nordiska länderna.

Prognos (baserat på nuvarande tillgångar):

Mkr
P2023
P2024
P2025
P2026

Omsättning

>45,0

>95,0

>95,0

>95,0

EBIT

ca 5,0

>9,0

>20,0

>28,0

företagsförmedlingen

Ditt team

Sofia Beuschel

Biträdande Företagsmäklare

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button