Consivo Group AB har förvärvat Agera Trading Partner AB

Consivo Group AB har förvärvat Agera Trading Partner AB

Bransch:

Consivo Group AB har per den 6 maj 2021 förvärvat samtliga aktier i Agera Trading Partner AB som är ett företag med verksamhet inom försäljning av non-food produkter som t.ex. engångsartiklar, ljus, partyartiklar m.m.

Agera Trading Partner bildades 1994 av ägaren Tord Grundström som arbetat i branschen under många år.

Företaget är försäljningsagent för europeiska producenter inom non-food produkter och affärsidén är att utveckla producenternas marknadsandelar i Norden med hjälp av sin kundbas, samt att erbjuda breda, konkurrenskraftiga produktsortiment till sin kundbas. Via sina producenter omsätter Bolaget varor för ca 100 mkr/år.

Kunderna återfinns inom dagligvaruhandeln, heminredningshandeln, e-handeln, lågpris-kedjor med flera och bland de största kunderna återfinns ICA, Rusta, ÖoB, Coop Norge, Bergendahls med flera.

Bolaget arbetar i hela Norden och det produktsortiment som Bolaget marknadsför är attraktivt med stort fokus på hållbarhet och miljö från båda producenterna och även hos kunderna.

Consivo Group AB är en ledande aktör inom försäljning och marknadsföring av produkter inom dagligvaruhandeln och food service i Norden. Genom koncernens dotterbolag till-handahålls varumärkesägare och producenter med ett brett utbud av professionella tjänster och skräddarsydda lösningar för att driva försäljning och skapa starkare varumärken.

Verksamheten bedrivs idag i alla nordiska länder och är organiserad i två affärsområden, Sales & Marketing och Trade & Distribution.

Säljarens rådgivare, Jesper Georgii-Hemming hos Företagsförmedlingen, konstaterar att det är mycket glädjande när man finner två så professionella parter som har verksamheter som kompletterar varandra på ett alldeles utmärkt sätt.

-Det har varit en fröjd att få bidra till Consivo Group AB:s förvärv av Agera Trading Partner AB, säger Jesper.

Rådgivare i affären för Agera Trading Partner AB var Jesper Georgii-Hemming och Christian Jacobi, Företagsförmedlingen.

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button