Bolag inom ventilation och fastighetstjänster till salu

Bolag inom ventilation och fastighetstjänster till salu

Region: Öst

Omsättning: 50-70 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett expansivt och väletablerat företag som erbjuder fastighetslösningar inom fyra verksamhetsområden. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet och verkar på en geografisk stark marknad i Mellansverige. Baserat på befintliga kundavtal, ökad korsförsäljning mellan verksamhetsområdena och marknadens förväntade utveckling finns goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Beställ PM

Om verksamheten

Bolaget erbjuder tjänster inom fastighetslösningar inom fyra olika verksamhetsområden med allt från större entreprenader till mindre serviceuppdrag.

De största kundkategorierna är bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag där bolaget har en del ramavtal med större kunder.

Bolaget arbetar i väl sammansvetsade arbetslag som besitter bred kompetens inom respektive arbetsområde. I dagsläget har bolaget ca 30 anställda medarbetare, inkl. ägarna.

Verksamheten bedrivs i egen fastighet, vilken är väl anpassad för verksamheten och har utrymme för fortsatt expansion. Fastigheten ägs av ett systerföretag och kan prövas om den skall ingå i affären.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har under drygt 30 år byggt upp ett gott anseende i branschen och besitter djup kompetens inom sina tjänsteområden.
  • Bolaget har, genom sina olika tjänsteområden, fler ben att stå på och därmed en bra riskspridning samt goda möjligheter till korsförsäljning.
  • Bra team av medarbetare som besitter hög kompetens, flexibilitet och stort engagemang för sina arbetsuppgifter.
  • Ramavtal med en del större kunder och ett flertal långa kundrelationer.
  • Det finns relativt lite konkurrens inom ett av affärsområdena vilket ger höga marginaler.
  • Bolaget har en väl strukturerad organisation, korta ledtider och bra ekonomisk kontroll.

Ekonomi

Bolaget omsätter ca 60 mkr med en bra rörelsemarginal. Prognosen för kommande 12 månader är en ökad omsättning med förstärkt marginal.

företagsförmedlningen

Ditt team

Richard Skarin

Företagsmäklare

0768-82 05 55
richard.skarin@ffkf.se

Tom Skarin

Företagsmäklare

070-555 48 24
tom.skarin@ffkf.se
Call Now Button