Bolag inom asfaltering och anläggning

Region: Öst

Omsättning: 100-150 mkr

Företagsförmedlingen har nöjet att erbjuda följande bolag till försäljning. Bolaget är beläget i södra Sverige och omsatte verksamhetsåret 2020 över 100 mkr med en rörelsemarginal före avskrivningar överstigande 10%.

Verksamhet

Bolaget erbjuder tjänster såsom asfalttillverkning, asfaltbeläggning, markentreprenad och markstensläggning.

Kundkretsen består av kommuner, privata företag, entreprenadbolag, väg- och ekonomiska föreningar samt privatpersoner.

Bolaget har ett 30-tal anställda och finns etablerade med lokala kontor på flera orter.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Lönsamt med ökande efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster.
  • Egen tillverkning och utläggning av asfalt gör Bolaget väldigt konkurrenskraftigt på marknaden.
  • Ändamålsenlig maskinpark med lågt investeringsbehov framöver (stora övervärden).

Beställ PM

företagsförmedlningen

Ditt team

Stefan Persson

Företagsmäklare

0768-67 68 60
stefan.persson@ffkf.se

Peter Henningsson

Företagsmäklare

073-380 07 65
peter.henningsson@ffkf.se
Call Now Button