Bolag inom arbetsmarknads- och rehabiliteringstjänster med en attraktiv affärsmodell

Bolag inom arbetsmarknads- och rehabiliteringstjänster med en attraktiv affärsmodell

Region: Stockholm

Omsättning: 50-70 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att hitta en köpare till ett bolag som arbetar med arbetsmarknads- och rehabiliteringstjänster i samarbete med ett antal långsiktigt kontrakterade underleverantörer runt om i Sverige. Verksamheten vänder sig till deltagare som behöver stärka sin position på arbetsmarknaden. Omsättningen förväntas ha en betydande tillväxt kommande åren med stabil lönsamhet.

Prognos för 2024 bedöms uppgå till 61 mkr med ett resultat på > 7 mkr. Omsättningen per 2025 förväntas uppgå till 65 mkr med ett resultat på ca 7,5 mkr

Beställ PM

Efter vår granskining av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Bolaget erbjuder personliga handlingsplaner genom att tillhandahålla kunskaper och verktyg som kan vara helt avgörande i processen att bli självförsörjande. Alla deltagare ska vara rustade både med självförtroende och verktyg för att kunna påverka sin framtid i positiv riktning. Det är främst processer för individers väg mot arbete, utbildning eller rehabilitering.

Bolagets affärsmodell att samarbete med underleverantörer gynnar både bolaget och entreprenörsdrivna konsulter. Affärsmodellen bidrar även till låg riskexponering, hög skalbarhet och liten kostnadskostym.

Bolaget arbetar löpande med nya upphandlingar inom omställning, rehabilitering och arbetsmarknadstjänster. Med sin erfarenhet och nätverk har bolaget möjlighet att svara på upphandlingar över stora geografiska områden.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har utifrån sin storlek en liten, flexibel och skalbar organisation.
  • Bolaget har ett stort och lojalt nätverk av underleverantörer över stora delar av Sverige vilka även representerar ett mångkulturellt Sverige.
  • Bolagets anställda har lång erfarenhet av leverans till Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.
  • Bolaget har låga omkostnader i förhållande till omsättningen.
  • Tack vare sin organisation tar bolaget inga risker gällande resursbehovet och har inget problem att anpassa det till rådande efterfrågan.
  • Ersättningsmodellen från uppdragsgivaren innebär att leverantörerna är mycket resultat-fokuserade samt att risken blir mycket låg för bolaget.
företagsförmedlingen

Ditt team

Sofia Beuschel

Biträdande Företagsmäklare

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button