Bemanningsföretag inom sjukvård

Bemanningsföretag inom sjukvård

Region: Öst

Omsättning: 50-70 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett väletablerat och lönsamt vårdbemanningsföretag. Omsättningen för det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 60 Mkr med en EBIT-marginal över 10 %.

Om verksamheten

Bolaget har bemanningsuppdrag i hela Sverige, hos både offentliga och privata vårdgivare och har kontinuerligt mellan 60–80 uthyrda konsulter. Bolaget har etablerat starka partnerskap genom 135 ramavtal med olika kommuner och 14 unika regioner. Med ett nytt nationellt avtal som trädde i kraft 2024 har Bolaget nu täckning över samtliga 21 regioner i Sverige.

För att stödja och driva verksamheten har bolaget fyra anställda tjänstemän, varav en verksamhetsutvecklare och tre konsult- och bemanningsansvariga.

Det finns en mängd utvecklingsmöjligheter i nuvarande verksamhet. Bland annat finns möjlighet att utöka erbjudande till andra yrkeskategorier, främst inom närliggande yrken. Genom ökad synlighet i media och nya IT-lösningar ökar möjligheten att hitta fler passande konsulter till de olika uppdragen. Även expansion till nya geografiska marknader, såsom Norge, och ökad bearbetning av privata vårdaktörer är också möjliga vägar för tillväxt.

Sammantaget indikerar bolagets nuvarande position och strategiska överväganden en stabil grund för fortsatt framgång och utveckling.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har över 20 års erfarenhet i branschen och har under dessa år byggt upp ett gott renommé.
  • Bolaget har idag 135 avtal med olika kommuner runt om i landet. Vidare har Bolaget avtal med 14 unika regioner.
  • Från och med 1/1 2024 har Bolaget även avtal i den nationella upphandling som löpande kommer att införliva samtliga 21 regioner.
  • Bolaget har lagt stort fokus på kvalitet och personliga relationer.
  • Bolaget har en stabil lönsamhetsnivå på i snitt 12 %.

Beställ PM

OBS! Intressent är inte garanterad att få PM. Eftersom antalet intressenter kommer vara stort måste vi begränsa antalet som får tillgång till PM och träffar ägarna. Innan ni får PM kommer vi att begära in ytterligare information från er. Ägare kommer sedan godkänna vilka vi får skicka PM till.

företagsförmedlningen

Ditt team

Richard Skarin

Företagsmäklare

0768-82 05 55
richard.skarin@ffkf.se

Stefan Persson

Företagsmäklare

0768-67 68 60
stefan.persson@ffkf.se
Call Now Button