Åkerstedts Verkstads AB har fått en ny ägare i Seafire

Åkerstedts Verkstads AB har fått en ny ägare i Seafire

Bransch:

Seafire AB (publ) (”Seafire”) har per dagens datum slutfört förvärvet av Åkerstedts Verkstads AB (”Åkerstedts”). Tillträdet är i enlighet med det avtal Seafire tecknat om förvärv av Åkerstedts och som offentliggjordes den 2 januari 2019. Vid tillträdet såldes fastigheten för 7,8 MSEK vilket kommer ca 1 MSEK i resultateffekt och ett kassatillskott på ca 3 MSEK under kvartal 1 2019.  Åkerstedts ingår i koncernen från och med den 2 januari 2019.

Vid tillträdet såldes fastigheten till familjen Åkerstedt för 7,8 MSEK vilket ger en resultateffekt på ca 1 MSEK efter transaktionskostnader och ett skuldfritt bolag med en nettokassa på ca 5 MSEK. Bolagets aktier värderades till 34,3 MSEK vid tecknandet av avtalet. Värderingen för bolaget på kassa- och skuldfri basis (EV), blev 29,3 MSEK i och med försäljningen av fastigheten i jämförelse med tidigare kommunicerat EV 37 MSEK. Förvärvet finansierades av en riktad nyemission på 2 MSEK till säljarna, bolagets egna medel samt upptagande av nya krediter. Tilläggsköpeskillingar om uppskattningsvis cirka 8 MSEK kommer att utbetalas under 2019 till 2021 vilka förutsätter en fortsatt god finansiell utveckling.

Åkerstedts orderstock har ökat med över 200% jämfört med 2018 och uppgår till 7,3 MSEK (2,3 MSEK) per den 16 januari 2019 vilket stödjer en fortsatt god utveckling 2019. Under perioden 1 december 2017 till 30 november 2018 växte bolaget med över 30 procent, jämfört med samma period föregående år, till 30,3 MSEK i omsättning med en EBITDA på 7,8 MSEK vilket ger en marginal på över 25 procent. Omsättningen 2017 uppgick till 22,7 MSEK med en EBITDA på 4,2 MSEK. Åkerstedts kommer att konsolideras i Seafires räkenskaper från och med 2 januari 2019.

 

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fyra bolag och en omsättning på över 100 msek proforma.

Rådgivare i affären för Åkerstedts Verkstads AB var Andreas Arnewid och Jonas Hultgren, Företagsförmedlingen.

Ditt team

Andreas Leben Arnewid

Företagsmäklare

073-448 61 03
andreas.arnewid@ffkf.se

Jonas Hultgren

Företagsmäklare

073-941 47 60
jonas.hultgren@ffkf.se
Call Now Button